Pracownicy Firmy Bama Logistics, będący równocześnie wolontariuszami  Fundacji Gorąca Cegła, z siedzibą w Kozłowie

Nasza misja społeczna

BAMA Logistics to działająca międzynarodowo rodzinna firma. Poza regularnym wzrostem obrotów, miarą sukcesu są dla nas też realizowane działania CSR.

Wsparcie potrzebujących i zaangażowanie w lokalną społeczność wpisane są na stałe w strategię i misję naszej firmy.

Logo Fundacji Gorąca Cegła, której celem jest stwarzanie możliwości rozwoju i równych szans dla dzieci z okolicy gminy Dębica. Jej fundatorem jest Bama Logistics

Owocem naszych działań społecznych jest Fundacja Gorąca Cegła, której jesteśmy fundatorem.

Fundacja prowadzi działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz wspiera finansowo podopiecznych, którymi są młode osoby chore lub niepełnosprawne. Wolontariuszami i siłą napędową Fundacji są przede wszystkim pracownicy firmy BAMA Logistics.

Prezes Fundacji Gorąca Cegła, Klaudia Drozd, z grupą wolontariuszy, będących pracownikami Bama Logistics

Inne inicjatywy prospołeczne

W nasz kalendarz na stałe wpisane są organizowane przez nas cyklicznie inicjatywy dobroczynne, między innymi:

  • wspieranie PCK poprzez regularne oddawanie krwi

  • coroczne poszukiwania potencjalnych dawców szpiku kostnego we współpracy z fundacją DKMS

  • organizowane przez nas charytatywne pikniki i turnieje

Pracownicy i wolontariusze Bama Logistics, podczas Dni Dębicy, prowadzący zbiórkę charytatywną na rzecz Patrycji Stręk

Te organizacje wspieramy regularnie

Logo Fundacji Gorąca Cegła, której celem jest stwarzanie możliwości rozwoju i równych szans dla dzieci z okolicy gminy Dębica. Jej fundatorem jest Bama Logistics
Logo organizacji humanitarnej Plan International, działającej prawie na całym świecie aby promować prawa dzieci i równość dziewcząt. Firma Bama Logistics, wspiera jej działania poprzez adopcję trójki dzieci.
Logo Domu Dziecka Hanka, mieszczącego się w Dębicy, który od lat wspierany jest przez firmę Bama Logistics
Logo Active Team, Stowarzyszenia upowszechniającego rozwijanie kultury fizycznej i sportu, z siedzibą w Kozłowie. Bama Logistics wspiera jego działania.
Logo akcji Unicef, Razem z nami pomagaj dzieciom i wspieraj ich rozwój.
Nagroda Fair Play, przyznana Bamie Logistics, przez Krajową Izbę Gospodarczą, która potwierdza jej wiarygodność i rzetelność.

Nagrody za działania CSR

Potwierdzeniem wagi działań dobroczynnych w naszej firmie są wielokrotnie otrzymywane nagrody i tytuły w tej dziedzinie: Przedsiębiorstwo Fair Play, Etyczna Firma, Super Etyczna Firma.

Więcej w zakładce Nagrody.

Jest nam miło poinformować, że firma BAMA Logistics przystąpiła do programu "Biznes bez barier". Jest to idea wspierająca osoby z niepełnosprawnością na technologicznym rynku pracy. Od września 2021 roku korzystamy z aplikacji platforma medycyny pracy oraz promujemy wśród naszych pracowników platformę porad prawnych. Obie aplikacje udostępnia i administruje grupa AF Sp. z o.o. , która zatrudnia w swoich szeregach 80% osób z niepełnosprawnością.

Logo Fundacji Biznes Bez Barier, której celem jest wyrównanie zawodowych szans osób niepełnosprawnych. Bama Logistics bierze udział w tym projekcie.
Logo Firmy S7LAW, która świadczy usługi prawne online dla firm i instytucji, uczestnik projektu Biznes Bez Barier, którego partnerem jest Bama Logistics
Logo Grupy AF, pomysłodawcy projektu Biznes Bez Barier, którego partnerem jest Bama Logistics
Logo Bama Logistics

Created by: Filip Drozd

© Bama Logistics, 2021